?

Log in

No account? Create an account
Е-вангелие от Ио@нна - кстати о птичках
November 25th, 2005
02:23 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Е-вангелие от Ио@нна


Фрагмент Евангелия XIV века (ркп. N 174, оп. 10, л. 3). Воспроизводится по книге Николая Райнова "Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдив", София, 1925.

Tags: , , ,

(3 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:rollon
Date:November 25th, 2005 12:24 pm (UTC)
(Link)
отлично!
[User Picture]
From:tuti_tututu
Date:November 26th, 2005 01:35 pm (UTC)
(Link)
Прелесть!
[User Picture]
From:burrru
Date:December 5th, 2005 03:23 pm (UTC)
(Link)
Класс!
My Website Powered by LiveJournal.com