?

Log in

No account? Create an account
Поученiе новоначальнымъ возницамъ, слово г̃ - кстати о птичках
October 28th, 2010
10:59 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Поученiе новоначальнымъ возницамъ, слово г̃
Слово г̃ W строенiи самовознѣмъ, єгоже kryloshanin wткры.
* Глава а̃. W сугробѣхъ належащихъ и w оконцѣхъ самовозныхъ.
* Глава в̃. W путехъ wлядѣвшихъ и w самовозныхъ колѣхъ.
* Глава г̃. W кондеи прохладнѣй.
* Глава д̃. W iазвахъ самовозныхъ, и w прочихъ потребахъ.
* Глава є̃. Wбъ оуполошницѣ, єже єсть стражъ самовозный.
* Глава s̃. W дальнихъ странахъ заморскихъ и тамошнемъ хожденiи самовознѣмъ.

(Прежде оубо сицєва словєси вѣдwма были єстѣ:
Слово а̃. W самовозѣхъ и w дорожницѣхъ.
Слово в̃. W растлѣнiи нравwвъ и помраченiи смыслwвъ въ самовозницѣхъ.
Слово д̃, є̃ и прwчая -- ждемъ!!!)

Current Music: Но никто не знает, что значит юз
Tags: ,

(Leave a comment)

My Website Powered by LiveJournal.com