?

Log in

No account? Create an account
Про славянскую арабицу - кстати о птичках
May 2nd, 2008
11:48 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Про славянскую арабицу
Отгадка последней загадки.

Текст нумер 1: белорусский, рукопись 1837 года (китаб Шагидевича, картинка взята из: А. К. Антонович, "Краткий обзор белорусских текстов, писанных арабским письмом" / в сб. "Полесье", М.: Наука, 1968, стр. 256--299). У карти, у шахи, у костки играц грех. Кафирски обичай у ношенйу лубиц грех. Звонов слухац, а йесли чув, знай, што пец, бо грех. На дудах и на кожнай музици играц грех. Гети свет миловац и уганаца за ним грех. Жону свайу указивац и самому на чужийе гледзец грех. У дом чужи без позволене увайци грех, и тайемне у дом гледзец грех. Цело свайо, члункав, што не пристойиц, никому не вказуй и сам ни в кого не гледзи, бо грех (так на стр. 272 указ. соч., диакритика опущена).

Текст нумер 2: болгарский, турецкая шифровка времен русско-турецкой войны 1877-78 гг. (картинка взята из: Аспарух Велков, "Тайнописът в Османската Империя. Шифри и кодове", София: Акад. изд-во "Проф. Марин Дринов", 2002). Като мелшиф на тшеркизи фф армия на Сюлейман баша, на (аз), Амир Фалза, братофшит на Сюлейман баша най-дофирен фф щаба на глафнокомандфащи мени фазлажиха отгофорни задатши като раководихи раскодоти на бидката и мои хора ахраниафаха хазнити и блатшкити. Сс пойафянето на русити фф Шибка Сюлейман ми бовика и ми забофиада като атстъпи фойскат да организирам скрифането на фсиштко, като в Шибка, така и на Малош елджебел. Акрихми фф най-билиската Голам могила фф село Шипка и дфа бакъра сс лири зарофени на исток слънси фф аснофата на могилата на Малош планина, когато си предати Фейсил баша фф Шибка шуфико укрихми фшиштко фф осем бещери и митши дупка облекло...и забасни седла са укрити до литшибнитсата за кони фф голямата галириа кадито бобира дфаиси кони на хода са астафени три голям камака. Брет тиах са зарофони пет бушни и пет йатагана и заманиата на бити тршкески бьолука постафени фф тсифи на баланиско оръдии и забушени сс дибел бласт фосък. Трити голями английски оридиа са разглобиниа. Едната е бълна сс шеснайси е знамена и зарофена босредата на трити оридиаа фтората е зарофена на пет крашки п(р)ет ниа набълнена сс искъботсиности и само едно изнами най-тсеното "Субхан-ъ шериф", пет кратшки до ифтората на сифер е зарофена тритита тсиф фф ния сс искрити бет сабли на башити сс излатни идръшки. Рауф баша биши зат сафаджар. Вирски тшукар, там той нариди да си укрии фсиштко оръджиа. крайджтата на галерията са оградини сс шест бобити камак бриф хода сибо истафени и дфа на три крадтшки на сифер е зарофен казан, тширпатси и фсиштки прибори за готфини пред казан са зарофени три тшувал сс дърфени фъглишта. Планат за песщирите сенамира фф каса уфтори план зарофихми на Маркоф истол кадито астафихми при до идфата облегнати камак. И трити план остан фф мин. Фсиштки който фзимаха утшасти при рофинити биха другофиртси и исклани на Авзан витрофо полана гдито пасиаха беглишкити уфтси. Юмер (так на стр. 120--121 указ. соч., картинка соответствует примерно половине этого текста, из середины).

Текст нумер 3: польский, первая половина XVIII века (тефсир N 868 библиотеки СпбГУ, картинка из той же статьи, что и N 1). Албо не дало се тобе видзец у Куране, жесми наставили шетанов на неверних; взивайõ и заводзõ йих в лотровстве, в блонд заводем велким. Прето не спеш керане прендкего на них, бо запевне наготовали дла них каре готове. В тен дзен вскресивши бойазников божих и до пана бога попровадзими у повадзе велкей. И попендзõ неверников до пекла (так на стр. 279 указ. соч., диакритика опущена, кроме носовой буквы "õ").

Текст нумер 4: сербскохорватский, 1908 год (часть страницы 30 из некоего учебника для 2 класса, изданного в Сараеве). Текст такой (спасибо iad за расшифровку):
чујте дијецо свиколи!
правим путем иђите
моји драги соколи
правим путем иђите!

устајите на сабах
доходите на сабах
ја вас веће нефатах
правим путем иђите!

слушај оца, матре
да те бог не сатре
кад не милујеш ватре
правим путем иђите!

добро кланај и учи
и на посао све трчи
немој ходит по ноћи
правим путем иђите!

доходите у џемат
добро пазте зана‘ат
бог ће дати берекат
правим путем иђите!

слушај брата, ‘амиџе
а и тетка и даиџе
и мајстора и хоџе
правим путем иђите!

јам те изруко праче
не хитајте на куће
и на чељад, на вуће
правим путем иђите!

немој ићи на трку
удари ћеш на муку
држи калем у руку
правим путем иђите!..

(в оригинале еще 9 строф)

Current Music: Он шел на Одессу, а вышел к Херсону
Tags: ,

(5 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:v782
Date:May 3rd, 2008 11:19 am (UTC)
(Link)
Отгадать можно было, лишь если читаешь по-арабски?
[User Picture]
From:kcmamu
Date:May 6th, 2008 05:28 am (UTC)
(Link)
Что-то можно было и так: например, печатная славянская арабица вроде бы только в Боснии и существовала.
[User Picture]
From:iad
Date:May 5th, 2008 04:10 pm (UTC)

4. Как-то так

(Link)
чујте дијецо свиколи!
правим путем иђите
моји драги соколи
правим путем иђите!

устајите на сабах
доходите на сабах
ја вас веће нефатах
правим путем иђите!

слушај оца, матре
да те бог не сатре
кад не милујеш ватре
правим путем иђите!

добро кланај и учи
и на посао све трчи
немој ходит по ноћи
правим путем иђите!

доходите у џемат
добро пазте зана‘ат
бог ће дати берекат
правим путем иђите!

слушај брата, ‘амиџе
а и тетка и даиџе
и мајстора и хоџе
правим путем иђите!

јам те изруко праче
не хитајте на куће
и на чељад, на вуће
правим путем иђите!

немој ићи на трку
удари ћеш на муку
држи калем у руку
правим путем иђите!

[User Picture]
From:kcmamu
Date:May 6th, 2008 05:24 am (UTC)

Re: 4. Как-то так

(Link)
Спасибо! Вставил в основной текст.
[User Picture]
From:iad
Date:May 6th, 2008 05:42 am (UTC)

Re: 4. Как-то так

(Link)
Только предупреждаю, что я сам здесь не все понимаю, а частью слов вообще очень озадачен, хотя в правильности прочтения практически уверен.
My Website Powered by LiveJournal.com